พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ ( Sanam Chandra Palace ) พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุเทพฯ ลงไปทางใต้ 56 กิโลเมตร บริเวณที่เป็นพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางตะวันตก ประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณซึ่งเดิมเรียกว่าเนินประสาท สันนิฐานว่าเดิมคงเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณ ใกล้กับเนินปราสาทมีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง

Read more

ตลาดน้ำท่าคา – วัดบางแคน้อย

ตลาดน้ำท่าคา ( Tha Kha Floating Market  ) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้ จากสวน เช่น พริก หอม กระเทียม น้ำตาลมะพร้าว ฝรั่ง

Read more

ถ้ำเขาบิน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง โทร. (032) 337890,327659

Read more