ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ตั้งอยู่ที่ คลองต้นเข็ม หมู่ที่ 9 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร เหมาะที่จะไปเที่ยวชมในเวลาเช้า เนื่องจากแดดไม่ร้อนและมีเรือขายสินค้าเป็นจำนวนมาก

ตลาดน้ำที่เกิดขึ้นแห่งแรกที่คลองดำเนินสะดวกไล่เลี่ยกับการขุดคลองเมื่อ  พ.ศ. 2409  คือ  ตลาดน้ำปากคลองราชบุรี  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า  ตลาดนัดปากคลองราชบุรี  ตลาดแดงศาลาแดง และตลาดนัดหลักแปดเพราะตั้งอยู่ในบริเวณที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่าง  บุนนาค) ได้ให้ปลูกศาลาไม้จริงห้าห้อง  หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีแดงเพื่อใช้เป็นที่พักคนงานขุดคลองและใช้เป็นที่พักของผู้คนเดินทางผ่านคลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมากกว่าบริเวณอื่น  ต่อมาตลาดน้ำแห่งนี้ได้กลายเป็นตลาดน้ำสำคัญแห่งหนึ่งคู่กับตลาดน้ำปากคลองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ที่ตั้งอยู่ปากคลองใกล้แม่น้ำแม่กลอง  ที่มีมาก่อนการขุดคลองดำเนินสะดวก  ใน  พ.ศ. 2500  ปากคลองราชบุรีหรือปากคลองลัดพลีไปตามคลองดำเนินสะดวกที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกงว่าคลองใหญ่ ไปจนถึงบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ดำเนินสะดวกเธียเตอร์  เป็นที่เล่ากันว่าในวันนัดท้องน้ำจะคลาคล่ำไปด้วยเรือสินค้า  ทั้งเรือสำปั้น  เรือแปะ  เรือมาด  และเรืออื่นๆ  จอดค้าขายเรียงรายกันยาวนับเป็นกิโลเมตร

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − nine =