จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม

วัดคงคารามเป็นวัดมอญ อายุประมาณ 250 กว่าปี เดิมชื่อวัดกลางหรือวัดเภี้ยโต้ รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดคงคาราม” ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน แกนในทำด้วยศิลาแลง จิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีชีวิตจริง เขียนสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์

Read more

ตลาดน้ำอัมพวา ( ช่วงวันสงกรานต์ )

เป็นตลาดน้ำยามเย็น ตลาดจะมีทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00-20.30 น. อยู่ติดกับอุทยาน ร.2 มีอาหารขายหลายชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย กุ้งเผา ขนมไทยโบราณ กาแฟโบราณ และสินค้าที่ระลึก จากอัมพวา ช่วงหัวค่ำสามารถเช่าเรือเพื่อ ชมหิ่งห้อย

Read more