งานเกษตรแฟร์ 2565 กําแพงแสน

งานมีวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 มีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย
นอกจากสินค้าทางการเกษตร โซนของกินมีร้านอาหารเจ้าดังหลายเจ้าเลยครับ

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Google Map : https://goo.gl/maps/WzNRVhMtjnUZJEzu8

#งานเกษตรแฟร์ 2565 #กําแพงแสน #นครปฐม

Continue reading งานเกษตรแฟร์ 2565 กําแพงแสน