เมืองเก่า ฮอยอัน เวียดนาม ( Old Town Hoi An, Vietnam )

บาน่าฮิลล์ ดานัง เวียดนาม ( Bana Hills da nang ,Vietnam )

ช้างป่ากุยบุรี

Dubua Cafe ( ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม )

coffee please in the garden

ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ อุทยานแห่งความศรัทธา ความรู้ ความเชื่อ ความเป็นไทย

เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 9.00-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ 8.30-17.00 น.