สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ตั้งสำนักงานอยู่ในท้องที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ ส่วนที่ 2 ส่วนแยก (เขาสน) ซึ่งอยู่ระหว่าง ตำบลรางอาว อำเภอจอมบึง-อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 2,180 ไร่

« of 2 »

เพลินวาน – พระราชวังบ้านปีน

« of 2 »

เที่ยวทะเลหัวหิน

« of 2 »