นมัสการสักการบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดหนองหอย

ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะนมัสการสักการ พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดหนองหอย นะครับ  ลำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขออะไรก็ได้ดังใจตามที่ขอครับ

วัดหนองหอย (พระอารามหลวง) เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2416 ที่ตั้ง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ( เส้นทางสายเขางู – บ้านโป่ง )

ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 12 กม.