ตลาดน้ำบางน้อย-ตลาดน้ำบางนกแขวก

ตลาดน้ำบางน้อย
ตลาดเปิดวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ตั้งอยู่ที่ปากคลองบางน้อย (วัดเกาะแก้ว) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที

ตลาดน้ำบางนกแขวก
ตลาดเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น.
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที เลยอาสนวิหารแม่พระบังเกิดไป 100 เมตร