จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม

วัดคงคารามเป็นวัดมอญ อายุประมาณ 250 กว่าปี เดิมชื่อวัดกลางหรือวัดเภี้ยโต้ รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดคงคาราม”
ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน แกนในทำด้วยศิลาแลง จิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน
เหมือนถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีชีวิตจริง เขียนสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.
อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท

ตลาดน้ำอัมพวา ( ช่วงวันสงกรานต์ )

เป็นตลาดน้ำยามเย็น ตลาดจะมีทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
ในช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00-20.30 น. อยู่ติดกับอุทยาน ร.2
มีอาหารขายหลายชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย กุ้งเผา ขนมไทยโบราณ
กาแฟโบราณ และสินค้าที่ระลึก จากอัมพวา ช่วงหัวค่ำสามารถเช่าเรือเพื่อ
ชมหิ่งห้อย ค่าเรือชมหิ่งห้อยคนละ 60 บาท เหมาลำ 600 บาท

« of 2 »