เที่ยวอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เลยได้ถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอสวนผึ้งมาฝาก ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธาบ่อคลึง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง ระยะทางห่างจาก จ.ราชบุรี 75 กม. ห่างจาก อ.สวนผึ้ง 10 กม. เป็นธารน้ำร้อนซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติ

Read more