วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี

ถ่ายวันที่ 12/08/2552 ช่วงนี้กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมอยู่ครับ ถ้าได้แวะมาเที่ยวราชบุรี หรือผ่านมาแถวนี้แวะนมัสการ หลวงพ่อพันปีประดิษฐ์สถานอยู่ในองค์พระปรางค์  และเยียมชมโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมทวารวดี  สถานที่เยียมชมในวัดมหาธาตุ พระปรางค์ประธาน  ,พระวิหารหลวง  ,กำแพงแก้ว  ,ราวบันไดรูปครุฑยุคนาค  ,พระอุโบสถ  ,พระมณฑป  ,พระเจดีย์ ประวัติโดยย่อของวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุราชวรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรีนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีว่า แรกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี 

Read more