สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

การเดินทาง รถประจำทางสาย 18,28,108 รถประจำทางปรับอากาศสาย 515,528,539,542 เวลาทำการ 08.00-18.00 น. ทุกวัน อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท ปวส. – มหาวิทยาลัย 30 บาท ครู

Read more