The Blooms Orchid Park Ratchaburi

เดอะ บลูมส์ ออร์คิด ปาร์ค ราชบุรี ผ่านจังหวัดราชบุรี หรือมาเที่ยวจังหวัดราชบุรี เป็นอีกที่แวะพักรถ และเดินชมกล้วยไม้สวย ๆ บรรยากาศดี ๆ ทาง เดอะ บลูมส์ จัดมุมสวย ๆ ให้ถ่ายรูป กับกล้วยไม้ไว้หลายมุมเลยครับ  มีร้านกาแฟไว้นั่งพัก ชมบรรยากาศ

Read more