ตลาดน้ำกลางป่าน้ำตกกวางโจว จังหวัดเพชรบุรี

ค่าเข้าคนละ 25 บาทเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบไม่ต้องเสียค่าเข้าครับ
สถานที่ตั้ง : 199 ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160

#ตลาดน้ำกลางป่าน้ำตกกวางโจว #ตลาดน้ำตกกวางโจว #ตลาดน้ำเพชรบุรี