ถ้ำเขาบิน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง

โทร. (032) 337890,327659