ถ้ำเขาหลวงเพชรบุรี

ถ้ำเขาหลวงเพชรบุรี อยู่บนเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี เป็นถ้ำที่มีแสงส่องลอดช่องถ้ำสวยงามถ้ำหนึ่งเลยที่เดียว ช่วงเวลาที่แสงส่องลอดถ้ำ 10.00 – 11.30 น. และขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศของช่วงนั้นด้วย