บึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ อัพเดทในปี 2566

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิด –  ปิด 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด – ปิด 08.30 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
อาคารหลังที่ 1 แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด
อาคารหลังที่ 2 บ่อจระเข้น้ำจืด

ถ้าต้องการเข้าชม อาคารหลังที่ 3 ต้องชำระเงินเพิ่ม

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท
อาคารหลังที่ 3 สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ตั้ง : 99 ตำบล เดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
Google Map : https://goo.gl/maps/UgXeUJwh3ML9JzJt9

#อควาเรียมสุพรรณบุรี #บึงฉวาก #อควาเรียม #บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
#พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ #รีวิว