พระอาทิตย์ขึ้น ที่บางตะบูน ( Sunrise At Bang Tabun )