มิวเซียมสยาม

เวลาให้บริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดให้บริการ วันจันทร์ วันสงกรานต์ วันสิ้นปี และวันปีใหม่

สอบถามข้อมูล : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-2777
โทรสาร : 0-2225-2775
เว็บไซต์ http://www.ndmi.or.th

« of 2 »