วัดคริสต์ อำเภอวัดเพลง

โบสถ์คริสต์ 100 ปี วัดพระหฤทัย วัดเพลง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อมมีอายุกว่า 100 ปี โดยโบสถ์หลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ โบสถ์หลังปัจจุบันเป็นโบสถ์หลังที่ 2 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2423 แล้วเสร็จในปี 2446 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบผนังรับน้ำหนักถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ลักษณะโดยรอบงดงามมากทางโบสถ์ได้จัดงานครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2546

โบสถ์คริสต์ (คาทอริก) วัดพระหฤทัย อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ก่อนเข้าชมวัดพระหฤทัย ควรติดต่อล่วงหน้าที่ วัดพระหฤทัย โทร. 0-3239-9277