วัดสามพราน

Unseen มังกรพันรอบตึก วัดสามพราน นครปฐมอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งครับ สามารถขึ้นไปบนตึกได้สองทาง ขึ้นลิฟท์ กับเดินลอดตัวมังกรขึ้นไป

#วัดสามพราน #unseen นครปฐม #มังกรพันตึก #มังกรตะกายฟ้า