วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เปิดทุกวัน เวลาทำการ 08.30-17.00 น.

ที่อยู่: 146 ถ. บำรุงเมือง แขวง วัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *