วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เปิดทุกวัน เวลาทำการ 08.30-17.00 น.

ที่อยู่: 146 ถ. บำรุงเมือง แขวง วัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200