วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

มีหลวงพ่อเขาตะเครา ประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว
ตั้งอยู่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี