สถานีรถไฟหัวลําโพง

มีข่าวว่าจะถูกปิดตัวในปลายปี 64 นี้ admin จึงได้ไปเก็บรูปในมุมมอง admin เพื่อบันทึกไว้ คงมีหลายคนที่ได้มาใช้บริการสถานีนี้ เพื่อนั่งรถไฟไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงหนึ่งของชีวิต

#หัวลำโพง#สถานีรถไฟหัวลำโพง