สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

การเดินทาง
รถประจำทางสาย 18,28,108 รถประจำทางปรับอากาศสาย 515,528,539,542
เวลาทำการ 08.00-18.00 น. ทุกวัน

อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท
ปวส. – มหาวิทยาลัย 30 บาท
ครู ทหาร ตำรวจ(ในเครื่องแบบ) 30 บาท
เด็กเล็ก – ปวช. 10 บาท
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ภิกษุ สามเณร และคนพิการ เข้าชมฟรี
ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท