อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง & เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *