ไหว้พระ จังหวัดอ่างทอง

วัดม่วง ประดิษฐาน พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือ หลวงพ่อใหญ่
สถานที่ตั้ง: 19 ตำบล หัวตะพาน อำเภอ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
Google Map : https://goo.gl/maps/ASMMFC2HyTn4nRSz9

วัดขุนอินทประมูล สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 85 ตำบล อินทประมูล อำเภอ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
Google Map : https://goo.gl/maps/Yi9bxx4HA77X6Per8

#วัดม่วง #วัดขุนอินทประมูล #หลวงพ่อใหญ่ #พระนอน #ไหว้พระอ่างทอง