อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อัตราค่าเข้าชม  นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น.

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร/ Fax.055-697527

#อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย #เมืองโบราณสุโขทัย #วัดศรีชุม